News

เยี่ยม ! ญี่ปุ่นสร้างแผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำขนาดใหญ่เสร็จเรียบร้อย
บริษัทเคียวเซร่า (Kyocera) สร้างแผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำสำเร็จ ผลิตกระแสไฟฟ้าที่ครอบคลุมได้เกือบพันครัวเรือนต่อปี
18/06/2558 14:42
20 มิ.ย.เห็นดาวเคียงเดือนคล้าย “พระจันทร์ยิ้ม”
19-21 มิ.ย.สดร.ชวนชมปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน “ดวงจันทร์-ดาวพฤหัส-ดาวศุกร์” ใกล้เคียงกันทางทิศตะวันตกช่วงหัวค่ำหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า และในวันที่ 20 มิ.ย.เห็นคล้าย “พระจันทร์ยิ้ม” ดวงจันทร์และดาวเคราะห์เรียงกันเป็นรูปสามเหลี่ยม
18/06/2558 12:27
ไม่ต้องพึ่งเยอรมัน! เครื่องทดสอบ “พลาสติกวิศวกรรม” ผลงานไทย
สำหรับคนทั่วไปอาจจะไม่คุ้นกับ “พลาสติกวิศวกรรม” ที่มีชื่อเรียกยากๆ ว่า “โพลีเอทิลีนชนิดมวลโมเลกุลสูง” แต่ถ้าได้เห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานแล้วอาจรู้สึกทึ่งกับพลาสติกที่ไม่มีให้เห็นดาษดื่นในชีวิตประจำวัน เบ็ญจวรรณ ป้องนพภา ผู้จัดการส่วนเทคนิควิเคราะห์และเครื่องมือ ฝ่ายศูนย์วิเคราะห์และปฏิบัติการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อธิบายว่า โพลีเอทิลีนหรือ PE พลาสติกที่เห็นทั่วไปนั้นมีน้ำหนักโมเลกุลอยู่ในหลักแสน ขณะที่ “โพลีเอทิลีนชนิดมวลโมเลกุลสูง” (UHMWPE) มีน้ำหนักโมเลกุลในหลักล้านขึ้นไป
18/06/2558 11:52