สินค้าแนะนำ (19)

ID : 119845
Brand : OKULEN (MADE IN GERMANY),TICONA (MADE IN USA)
Model : UHMWPE 1000 YELLOW/GREEN/BLACK
Last Update : 30/05/2560 13:47 Preview : 2,053
ID : 119851
Brand : TICONA (MADE IN AMERICA)
Model : HDPE 1000 YELLOW
Last Update : 30/05/2560 13:41 Preview : 1,838
ID : 119852
Brand : Moder Glass
Model : Acrylic Sheet
Last Update : 30/05/2560 13:40 Preview : 2,376
ID : 119854
Model : SUPERLENE
Last Update : 30/05/2560 13:45 Preview : 1,686
ID : 119861
Model : TEFLON (PTFE -Sheet)
Last Update : 30/05/2560 13:46 Preview : 1,459
ID : 119862
Model : PTFE (TEFLON) ROD
Last Update : 30/05/2560 13:46 Preview : 1,530
ID : 119865
Model : Polycarbonate Clear Sheet
Last Update : 30/05/2560 13:44 Preview : 1,480
ID : 119868
Brand : TICONA (MADE IN AMERICA)
Model : Cast Nylon (6 PLA) Sheet / ROD
Last Update : 30/05/2560 13:41 Preview : 1,561
ID : 119869
Brand : TICONA (MADE IN AMERICA)
Model : UHMWPE 2000 WHITE
Last Update : 30/05/2560 13:47 Preview : 1,936
ID : 119926
Brand : TICONA (MADE IN AMERICA)
Model : MC Nylon, MC Blue (Sheet/Rod)
Last Update : 30/05/2560 13:40 Preview : 2,165
ID : 120207
Model : POM (Rod/Sheet)
Last Update : 30/05/2560 13:45 Preview : 1,468
ID : 120209
Last Update : 13/01/2560 10:01 Preview : 1,522
ID : 120210
Last Update : 13/01/2560 10:00 Preview : 1,286
ID : 120211
Last Update : 13/01/2560 10:00 Preview : 1,460
ID : 120214
Last Update : 13/01/2560 10:01 Preview : 3,955
ID : 124340
Brand : OKULEN
Last Update : 30/05/2560 13:42 Preview : 1,475
ID : 124715
Brand : TICONA
Last Update : 30/05/2560 13:41 Preview : 1,570
ID : 128832
Brand : TICONA (MADE IN AMERICA)
Last Update : 30/05/2560 13:45 Preview : 1,839
ID : 148848
Brand : TICONA
Last Update : 30/05/2560 13:44 Preview : 737